Měření délky a rozteče servopulsů pro modeláře - elektroniky.

Pokud se občas zabýváte stavbou modelářských udělátek, jako jsou RC spínače, regulátory otáček, kodéry pro vysílače apod. a nejste právě vybaveni slušnou měřící aparaturou, pak by Vám tento přípravek mohl přijít vhod.

Jde o to, změřit délku výstupních pulsů z přijímače, které vyrábí kodér vysílače. Pulsy pro JR|Graupner a Hitec jsou dlouhé 1 až 2ms, opakují se po 20ms a jsou kladné polarity, tedy ve vysoké úrovni po dobu pulsu. Tímto přípravkem zjistíte s přesností 50us délku pulsu a s přesností 0,5ms jejich rozteč. Přípravek pouze zapojíte do konektoru přijímače na místo serva a sloupeček 13 LED indikuje, jak se to s těmi pulsy má. Na místě kde je zakreslen jumper, používám tlačítko, které při stisknutí změní měření délky pulsů na měření rozteče. Přesnost je dostatečná i pro nastavení kodéru vysílače. Dále Vám pomůže odhalit chyby, kdy RC spínač nespíná, protože délka pulsů není 1 až 2ms, ale jen 1,2 až 1,8ms jako u mé velmi levné RC soupravy (je homologovaná a má horší parametry než kdejaký bastl, ale to sem nepatří). Další věcí, kterou je tento přípravek schopen odhalit, je linearita, či souměrnost pohybu serva v závislosti na výchylce ovladače (opět jsem byl značně rozčarován z toho co jsem viděl, doleva více než doprava).

Když už nic jiného, vypoví tento přípravek ledacos o kvalitě kodéru vysílače a nahradí podstatně dražší měřící aparaturu, k danému účelu s dostatečnou přesností.

Zařízení po zapnutí za malou chvíli (závislé na kondenzátoru 10uF), problikne postupně všechny LED čímž ukáže že pracují (jakýsi malý test funkčnosti). Pak již měří pulsy a rozsvěcuje příslušné LED dle následující tabulky.

Tabulka hodnot pro rozsvícené LED.
LED Délka pulsu - Jumper OFF Rozteč pulsů - Jumper ON
GREEN < 0.950ms < 14.5ms
RED 1.000ms +/- 0.050ms 15ms +/- 0.5ms
RED 1.100ms +/- 0.050ms 16ms +/- 0.5ms
RED 1.200ms +/- 0.050ms 17ms +/- 0.5ms
RED 1.300ms +/- 0.050ms 18ms +/- 0.5ms
RED 1.400ms +/- 0.050ms 19ms +/- 0.5ms
GREEN 1.500ms +/- 0.050ms 20ms +/- 0.5ms
RED 1.600ms +/- 0.050ms 21ms +/- 0.5ms
RED 1.700ms +/- 0.050ms 22ms +/- 0.5ms
RED 1.800ms +/- 0.050ms 23ms +/- 0.5ms
RED 1.900ms +/- 0.050ms 24ms +/- 0.5ms
RED 2.000ms +/- 0.050ms 25ms +/- 0.5ms
GREEN 2.050ms 25.5ms

Zařízení není třeba nijak nastavovat - taktuje jej krystal, takže je i přesné a při pečlivé práci pracuje ihned napoprvé. Myslím, že je schopen jej postavit i začátečník, pak doporučuji pod AT89C2051 patici DIL20.

Schéma zapojení je v tomto případě velice jednoduché.

Zde uvádím plošný spoj. Rozteč pinů procesoru je 2.54mm stejně jako rastr ve kterém je destička vyvedena. Celá destička je pak velká 35.5mm x 56mm.

Plošný spoj
Osazení

Seznam součástek
Ks Typ Poznámka
1x AT89C2051 Samozřejmě naprogramovaný.
1x Krystal 12Mhz Na základním kmitočtu (fundamental).
2x Kondenzátor 27p až 33p Stačí běžná keramika.
1x Kondenzátor 10u/25V elektrolytický Není krytický, 4u7 zkrátí dobu restartu, nic se neděje.
1x Kondenzátor 100n Jakákoli keramika, hodnota není kritická, pouze blokuje napájení.
1x Tlačítko Nebo konektor s jumperem nebo nic, nechcete-li rožteč pulsů.
13x LED 2mA Použijete-li obdélníkové, vejdou se Vám přímo do desky, výhodné z hlediska přehlednosti je mít 10 červených a 3 zelené (krajní a prostřední, nebo jinak barevné), zlepšuje to přehlednost. Pokud použijete 10mA LED (klasické), je nutno rezistor 1k5 na desce nad LED zmenšit na 330R.
2x Rezistor 1k5 Jakékoli, které se vejdou do desky.
1x Servo konektor JR|Graupner s kablíkem Koupíte-li počítačový konektor KONPC-SPK-3 (stojí pod 2Kč) a srazíte mu hrany pilníkem z neděravé strany, vyděláte za 2 minuty práce nejméně 30 Kč.

Zde si můžete stáhnout program pro AT89C2051, buď jako hotový HEX soubor, nebo zdrojový kód ASM.

Naprogramovaný chip nezasílám (snad jen vyjímečně).

Autorův e-mail: jiri@bezstarosti.cz